Slottblommans Lyla of Charming
News

Torvi

Flocke

Ice

2024-05-06
Flocke & Resso
- Inga valpar denna gången/No puppies this time

2024-04-19
Torvi & Hazze -
inga valpar denna gången/no puppies this time

2024-04-06
Flocke & Resso - inseminering genomförd/insemination completed


2024-03-25
Flocke löper/Flocke is in heat

2024-03-18
Torvi & Hazze
- nu väntar vi och ser om det blir några valpar i mitten av maj
/planned litter in mid-May


2024-03-06
Slottblommans Shieldmaid Lagertha "Torvi" löper/Torvi is in heat


2024-03-05
Honey Hazelnut Grand Aiveko "Hazze" har ett nytt ögonlysningsresultat Ua. /Hazze has an updated eyetest: Clear.
"Hazze"


2024-03-03
Valpplaner uppdaterad/Puppy plans updated.
Torvi & Hazze
Flocke & Resso